4-6 września 2002 | Topolówka

4-6 września 2002

Autor: Redakcja, 9. Marzec 2003

Wyjazd koordynatora CAS p. A. Matuszkiewicz z klasą III IB
do Nowej Wsi Przywidzkiej.
Program:
- zajęcia sportowe, teatralne
- porządkowanie starego poniemieckiego cmentarza, gromadzenie
informacji o stosunkach polsko-niemieckich wśród miejscowej ludności przed wojną