25 listopada 2003 | Topolówka

25 listopada 2003

Autor: Redakcja, 30. Grudzień 2003

Szkolny etap olimpiady z WOS-u. Przeszli G. Drobny, M. Sołtysiak, M. Molisz.


25 listopada 2003

Autor: Redakcja, 30. Grudzień 2003

Odbyła się uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych Dyrektora szkoły uczniom klas IIa, IIb, IIe, IIf
za przeprowadzenie na forum szkoły kampanii reklamowej Klubu Pracy.I miejsce zajął zespół klasy II B.
W uroczystości uczestniczyli:
Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Sportu K. Mincewicz, przewodnicząca Rady Rodziców pani J. Ponikowska.