13 lutego 2004 | Topolówka

13 lutego 2004

Autor: Redakcja, 5. Październik 2004

Mimo, że to 13 i piątek (Brrrrr!!!) odbyły się ostateczne prezentacje finalnych produktów klas IV-tych przed zespołem oceniającym i nastąpiło wyłonienie zwycięzcy.
Zwycięzcą okazała się klasa IVB z produktem o tajemniczej i intrygującej nazwie -
„Pan Tadeusz – Reaktywacja”.
Całemu przedsięwzięciu pod kierunkiem pani prof. Marii Narożnej patronowała Dyrekcja szkoły
oraz znamienici zaproszeni goście z władz oświatowych i wyższych uczelni Trójmiasta.
Kilkoro z zaproszonych gości na koniec uroczystości podzieliło się z uczestnikami zmagań swoimi refleksjami.