21 stycznia 2004 | Topolówka

21 stycznia 2004

Autor: Redakcja, 5. Październik 2004

Fakultet klasy IV p. A. Nowakowskiej – wyjście na wystawę twórczości M. Chagalla.

Wywiad dyrektora szkoły p. G. Bogusz dla czasopisma „Temida”.

,,Jak być dobrym liderem?” prezentacja dla klasy IV F pana dr hab. Wojciecha Rybowskiego
z Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.