2-5 września 2004r. | Topolówka

2-5 września 2004r.

Autor: Redakcja, 6. Październik 2004

Wyjazd integracyjny klas pierwszych do Cetniewa pod opieką wychowawców, p. Szpakowskiego, p. Szatkowskiej, p. Jamroż-Janowicz, p. Narożnej, p. Sokolińskiego, p. koordynator A. Spychały, dyr. G. Bogusz i B. Ordak oraz przedstawienie samorządu – T. Karaska i M. Okuniewskiego oraz przedstawicieli Klubu Myśl Politycznej – Szymona Mosia.