2-6 lutego 2004 | Topolówka

2-6 lutego 2004

Autor: Redakcja, 5. Październik 2004

Klasy czwarte prowadzą kampanię reklamową projektów „Od pomysłu do sprzedaży”. Uczniowie Topolówki prezentują – Rocznik 2004.

Udział klas pierwszych, drugich i fakultetów w spektaklu w Teatrze Muzycznym pt. ,,Opentaniec” pod opieką p. Garus i p. Nowakowskiej.