Oficjalne wyniki – J.Rybacka Prezydentem | Topolówka

Oficjalne wyniki – J.Rybacka Prezydentem

Autor: Redakcja, 13. Październik 2004

Potwierdziły się nieoficjalne wyniki wczorajszych wyborów Prezydenta i Wiceprezydenta Parlamentu Uczniowskiego. Nowym Prezydentem zostanie Joanna Rybacka z kl. II C1, a Wiceprezydentem Marta Groch z kl. II IB.
Oto szczegółowe wyniki przedstawione dziś przez Komisję Wyborczą:

1. Uprawnionych do głosowania było 735 uczniów, w tym:
- z klas 1 …………. 296 uczniów
- z klas 2 …………. 258 uczniów
- z klas 3 …………. 181 uczniów

2. W wyborach wzięło udział 510 uczniów, w tym:
- z klas 1 …………. 217 uczniów (frekwencja 73,3%)
- z klas 2 …………. 175 uczniów (frekwencja 67,8%)
- z klas 3 …………. 118 uczniów (frekwencja 65,2%)
Średnia frekwencja wyniosła 69,4%

3. Wydano 510 kart do głosowania opatrzonych pieczęcią Parlamentu, z urny wyjęta 509 kart do głosowania.
wyborcy oddali 492 ważnych głosów, 17 głosów było nieważnych.

4. Kandydaci na Prezydenta i Wiceprezydenta w wyniku wyborów otrzymali następującą ilość głosów (w nawiasie procent oddanych ważnych głosów):

Joanna RYBACKA i Marta GROCH 172 (34,96%)
Paweł GIGIEL i Mikołaj GRZEGORCZYK 74 (15,04%)
Andrzej MIELCZAREK i Szymon MOŚ 151 (30,69%)
Michał OKUNIEWSKI i Jan HLEBOWICZ 36 (7,32%)
Michał MIELUS i Wojciech ZIEMIAŃSKI 59 (11,99%)

5. Rozkład głosów na kandydatów w poszczególnych klasach przedstawiał się następująco:
Kandydaci Klasy 1 Klasy 2 Klasy 3 RAZEM
J.Rybacka i M.Groch 57 63 52 172
P.Gigiel i M.Grzegorczyk 22 27 25 74
A.Mielczarek i S.Moś 83 44 24 151
M.Okuniewski i J.Hlebowicz 29 1 6 36
M.Mielus i W.Ziemiański 17 37 5 59
RAZEM 208 172 112 492

6. Prezydentem i Wiceprezydentem Parlamentu Szkolnego „Topolówki” na rok szkolny 2004/2005 zostają:
Joanna RYBACKA z klasy 2 C1
Marta GROCH z klasy 2 IB

Dzień po wyborach złożono odwołanie od ich wyniku. Decyzję w sprawie ewentualnego powtórzenia wyborów podejmie w poniedziałek pani Dyrektor.