Praca społeczna na Westerplatte. | Topolówka

Praca społeczna na Westerplatte.

Autor: Redakcja, 21. Maj 2006

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej poszukuje chętnej klasy do pracy społecznej na Westerplatte, która obejmowałaby przeniesienie wyciętych krzewów z torowiska na kompostownik – najdalszy odcinek to ok. 200 m po ścieżce, lub z nasypu torowiska na torowisko – odległośc max. 5 m. Jest to praca dla jednej klasy (20 osób) – przy takiej ilości osób zajęłaby maksymalnie 2 godziny. Stowarzyszenie gwarantuje uczestnikom bezpłatny egzamin na prawo jazdy na drezynę reczną, co jest nie lada atrakcją. Zgłaszać prosimy się do Cezarego Tulina – nauczyciela historii. Pieczę nad akcją sprawuje Marisz Wójtowicz-Podhorski, który jest autorem komiksu Westerplatte. Załoga Śmierci.