Sprawdziany uzdolnień językowych w tym tygodniu | Topolówka

Sprawdziany uzdolnień językowych w tym tygodniu

Autor: Redakcja, 7. Czerwiec 2006

5.06.2006 (poniedziałek) – wewnątrzszkolny sprawdzian z języka angielskiego dla klas II

6.06.2006 (wtorek) – pisemny sprawdzian uzdolnień kierunkowych do kl.”0″ z językiem hiszpańskim

8.06.2006 (czwartek) (15:00) – pisemny sprawdzian uzdolnień kierunkowych do klas dwujęzycznych z jezyka angielskiego

9.06.2006 (piątek) (13:30) – ustny sprawdzian uzdolnień kierunkowych do klas dwujęzycznych z jezyka angielskiego