Kolejny sukces w Olimpiadzie Historycznej | Topolówka