Powtórne wybory do PU | Topolówka

Powtórne wybory do PU

Autor: Redakcja, 29. Październik 2007

Powtórne wybory do PU odbędą się 31 października – w środę. Warunkiem uzyskania karty do głosowania będzie okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Lokal wyborczy (w klubie) będzie czynny
na przerwach od 08.45 do 14.35