KMP w Areszcie Śledczym | Topolówka

KMP w Areszcie Śledczym

Autor: Redakcja, 31. Styczeń 2008

W piątek, 8 lutego, delegacja Klubu Myśli Politycznej „Stańczyk” oraz klasa IIIe pod opieką prof. Tulina, korzystając z zaproszenia Młodych Konserwatystów, zwiedzać będzie Areszt Śledczy w Gdańsku.
Dla uczestników zwiedzania może ono być bardzo ciekawym doświadczeniem, a także sporą nauką. Areszt jest obrazem historii Pomorza w XX w., oglądanym jednak z innej niż dotychczas perspektywy.

Więzieni byli tam m.in. Józef Piłsudski, żołnierze Armii Krajowej, opozycjoniści. Urząd Bezpieczeństwa dokonywał tam masowych mordów…

Zwiedzających oprowadzał będzie Dyrektor Aresztu Śledczego.
Areszt Śledczy w Gdańsku powstał w 1903 r. W okresie wojny ginęli tu Polacy z Gdańska i całego Pomorza, a w latach 1945–1956 stał się ośrodkiem represji wobec członków niepodległościowych organizacji antykomunistycznych z regionu oraz wobec tych wszystkich, których „władza ludowa” uznała za swych wrogów. Przetrzymywano ich w pawilonie VI – będącym wydzieloną, specjalnie strzeżoną częścią więzienia dla „politycznych” . W jego podziemiach znajdowały się karcery, częściowo odkopane w 2001 r. i udostępnione do zwiedzania. To w nich przebywali m.in. skazańcy: Danuta Siedzikówna „Inka”, Feliks Selmanowicz „Zagończyk” – żołnierze majora „Łupaszki” i Adam Dedio „Adrian” – oficer wywiadu jednej z największych organizacji podziemnych na Pomorzu – Semper Fidelis Victoria. Ich ostatnia droga (tak jak przeszło stu innych więźniów politycznych) wiodła do miejsca straceń, pochodzącego jeszcze z czasów niemieckich. Polacy nazywali je „salą śmiechu”.

Z historią więzienia wiąże się też postać Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego, którzy byli tu więzieni w 1917 r. w tzw. Pawilonie Centralnym. Dzięki szczegółowym zapisom w literaturze wspomnieniowej i dokumentach udało się ustalić celę, w której przebywał przyszły marszałek Polski. Obecnie znajduje się w niej skromna izba pamięci.