Język polski z Hestią | Topolówka

Język polski z Hestią

Autor: Redakcja, 24. Wrzesień 2008

Ogłaszamy jednoroczny konkurs „Język Polski z Hestią”. Konkurs odbędzie się w trzech etapach – w październiku, grudniu i lutym. Finał odbędzie się 16.04.09. Szczegółowe informacje są dostępne u polonistów. Zachęcamy – bardzo atrakcyjne nagrody.