KONKURS „JĘZYK POLSKI Z HESTIĄ” | Topolówka

KONKURS „JĘZYK POLSKI Z HESTIĄ”

Autor: Redakcja, 24. Wrzesień 2008

Zostań Mistrzem języka polskiego!

Konkurs podzielony jest na 3 etapy i finał. Biorą w nim udział 3 – osobowe drużyny wystawione przez klasy. Drużyna musi do każdego zadania/etapu wytypować lidera.

Serdecznie zapraszamy ! Proponowane terminy:

 • 27.10. 2008 – I etap (poniedziałek)
 • 12.12. 2008 – II etap (piątek)
 • 23.02.2009 – III etap (poniedziałek)
 • 17.04.2009 – finał (piątek)

PROPOZYCJA TEMATYKI ETAPÓW

ETAP I – ortografia i ortofonia, np.

 • krótkie dyktando
 • wymowa „połamańców językowych”
 • akcentowanie
 • zasady ortograficzne

ETAP II – frazeologia i zapożyczenia, np.

 • znaczenia związków frazeologicznych
 • poprawność i błędy frazeologiczne
 • znaczenia zapożyczeń
 • zasadność zapożyczeń w języku polskim

ETAP III – kultura języka, błędy językowe, np.

 • poprawianie błędów językowych
 • style i odmiany współczesnej polszczyzny
 • znaczenie wyrazów

FINAŁ – retoryka; konkurs żywego słowa

 • przygotowanie i wygłoszenie mowy na temat problemów współczesnego języka polskiego, np. „Rola słów w komunikacji międzyludzkiej”; „Słowo a manipulacja” itp.
  Po wygłoszeniu mowy padają pytania od jury i publiczności, na które odpowiada drużyna.

Liczba uczestników:

 • do etapu II przechodzi 5 drużyn
 • do etapu III przechodzą 4 drużyny
 • do finału przechodzą 3 drużyny i walczą o 1,2,3 miejsce i nagrody

Szczegółowe zadania, treści poszczególnych etapów są w opracowaniu.