2010.04.21 środa | Topolówka

2010.04.21 środa

Autor: Dyrekcja, 20. Kwiecień 2010

Zastępstwa na 21.04.2010 r. – środa

Klasa 0 H na wycieczce do Hiszpanii  pod opieką J. Świąder i p. E. Ptaszyńskiej.

Klasa I A na wycieczce do Berlina pod opieką p. M. Molisz i p. J. Milewskiej.


Za p. J. Świąder

3. II A całość j. ang. p B. Kardasińska

4. II A całość j. ang. p B. Kardasińska

7. II A grupa zwolniona

8. II A grupa zwolniona

Za p. E. Ptaszyńską

1. III H grupa zwolniona

2. III H grupa zwolniona

Za p. M. Molisz

7. pre Ib zwolniona

8. pre Ib zwolniona

Za p. J. Milewską

1. III IB zwolniona

2. III IB zwolniona

3. II IB zajęcia w czytelni

4 . II IB zajęcia w czytelni

5. I pre Ib grupa zwolniona

6. I pre Ib grupa zwolniona

Za p. T. Bartkowską

1. II D1 grupa zwolniona

2. II D1 grupa zwolniona

3. III D całość fizyka p. P. Lehman

4. III D całość fizyka p. P. Lehman

5. II B całość j. ang. p. A. Sankowska

Za p. A. Orłowską

5. III A j. hiszp.. p. K. Chylińska- Rogala za 0 H

7. III IB zajęcia w czytelni

8. III IB zajęcia w czytelni

9. III A zwolniona

Za p. T. Sznajdera

1 III C zastępstwo p. M. Narożna

2. III C zastępstwo p. M. Narożna

3. III A zastępstwo p. M. Narożna

4. III H zastępstwo p. M. Narożna

5. III H zastępstwo p. M. Narożna

6. III B zastępstwo p. M. Narożna

Za ks. R. Mogiełkę

3. pre Ib zwolniona

4. III A całość w-f p. A. Lewandowska za 1 lekcję

5. III C j. ang. p. A. Kossakowska II grupa za 7 lekcję/ I grupa zwolniona

6. III E zajęcia w czytelni

7. II H zwolniona

Za ks. P. Tartasa

5. II D1 w-f zajęcia z p. T. Szpakowskim i A. Lewandowską za 7 lekcję

6. II D1  w-f zajęcia z p. T. Szpakowskim i A. Lewandowską za 8 lekcję

7. II D zwolniona

8. II D zwolniona

9. III B zwolniona

Za p. W. Gronberską

1. I H zwolniona

2. I H zwolniona

3. II D j. ang. p. M. Boduch za I A

4. II D j. ang. p. M. Boduch za I A

5. I C biologia p. K. Radzikowska za I A

6. III B przedsiębiorczość p. M. Narożna

7. III B zwolniona

Za p. T. Szpakowskiego

1. III A, B, H grupa zwolniona

2. III A, B, H grupa zwolniona

3. I H  zwolniony

4. I H zwolniony

5. II H grupa chłopców zwolniona

6. II H grupa chłopców zwolniona

7. II D1 grupa chłopców zwolniona

8. II D1 grupa chłopców zwolniona