2010.05.24 poniedziałek | Topolówka

2010.05.24 poniedziałek

Autor: Dyrekcja, 21. Maj 2010

Zastępstwa na 24.05.2010 r. – poniedziałek

Klasa II A jest w kinie od rana do 4 lekcji włącznie pod opieką

p. A. Nowakowskiej.

Za p. A. Nowakowską

2. II H zwolniona

3. II H his. Hiszpanii p. A. Mejia grupa II za 1 lekcję/ grupa I zwolniona

8. 0 H zwolniona

Za ks. R. Mogiełkę

4. II H grupa II zajęcia w czytelni/ grupa I zwolniona

6. I pre IB zajęci w czytelni

8. I B zwolniona

Za p. A. Kwelę

3. II IB zajęcia w czytelni

4. II IB zajęcia w czytelni

7. II D1 grupa II zwolniona

8. II D1 zwolniona

9. II IB zwolniona

10. II IB zwolniona

Za p. A. Suchomską- Chabior

5. II IB zajęcia w czytelni

6. II IB zajęcia w czytelni

Za p. U. Kowalczyk

1. II D1 zwolniona

2. II D zwolniona

Za p. A. Golak

5. I C zwolniona

6. I C zwolniona

7. I H zwolniona

8. I H zwolniona

Za p. M. Jakimowicza

5. II IB zajęcia w czytelni

6. II IB zajęcia w czytelni

7. II C zajęcia w czytelni

Za p. B. Kardasińską

1. II IB zwolniona

2. II IB zwolniona