2010.06.07 poniedziałek | Topolówka

2010.06.07 poniedziałek

Autor: Dyrekcja, 2. Czerwiec 2010

                     Zastępstwa na 7 czerwca 2010 r. – poniedziałek

 

O godz. 9.00 w salach 36, 37 i 38 zostanie przeprowadzony egzamin pisemny  

z języka hiszpańskiego dla kandydatów do klasy I H (ok. 2 godz.). Egzaminy ustne rozpoczną się ok. godz. 12.00. Sale  35, 36, 37, 38 i 39 są wyłączone z użytku.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie egzaminu: p. K. Chylińska,

p. C. Herrero, p. A. Mejia, p. E. Ptaszyńska, p. K. Radzikowska. Koordynuje pani Joanna Świąder

 

Za p. K. Chylińską- Rogalę

1. I A grupa II zwolniona

2. I A grupa II zwolniona

 

Za p. C. Herrero

5. I H całość j. ang. p. R. Gałecki

6. I H całość j. ang. p. R. Gałecki

7. II H  zwolniona

 

Za p. A. Mejia

1. II H zwolniona

2. I H zwolniona

 

Za p. E. Ptaszyńską

3. II A zajęcia z p. M. Grudką

4. II A zajęcia z p. M. Grudką

5. II A zajęcia z p. M. Grudką

7. I A grupa II zwolniona

8. I A grupa II zwolniona

 

Za p. B. Kardasińską

1. II IB zwolniona

2. II IB zwolniona

 

za p. P. Lehmana

5. II H j. polski p.A. Nowakowską  2 lekcję

6. II H j ang. grupa I p. A. Sankowska za 8 lekcję/ grupa II zwolniona