2010.06.08 wtorek | Topolówka

2010.06.08 wtorek

Autor: Dyrekcja, 7. Czerwiec 2010

Zastępstwa na 8 czerwca 2010 r. – wtorek

O godz. 12.00 rozpocznie się egzamin wstępny do klas I A, I B i I pre Ib, który będzie trwał 60 min. Nauczyciele wyznaczeni na egzamin proszeni są o zebranie się w pokoju nauczycielskim na długiej przerwie. Całość koordynuje p. Renata Majewska. 

Od godz. 15.00 rozpoczynają się egzaminy ustne w następujących salach: 5, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 19, 23, 25.

Po 4 lekcji lekcje przeniesione do innych sal. Sale zastępcze:

Lekcja

sala 5

sala 6

sala 7

s. 11

s.12

s. 16

s. 17

s. 19

s. 23

 25

5

45

36

37

39

40

42

43

35

-

-

6

45

36

37

39

40

42

43

35

-

-

7

-

36

37

39

40

42

45

35

-

-

8

-

36

37

39

-

42

-

-

-

-

   


Za p. A. Orłowską

5. II IB zajęcia w czytelni

Za p. K. Radzikowską

6. I B zwolniona

7. I B zwolniona

Za p. A. Kwelę

6. I pre IB zwolniona

7. II D1 grupa I zwolniona

Za p. R. Gałeckiego

5. II C religia ks. P. Tartas za 8 lekcję (z klasą I A)

6. II C klasa zwolniona

8. I pre IB zwolniona

9. I pre IB zwolniona

Za p. A. Sankowską

6. I D całość j. niem p. R. Kudan

Za p. A. Osieczko

6. I B klasa zwolniona

7. I B klasa zwolniona

8. II IB zajęcia w czytelni

9. II IB zajęcia w czytelni

Za p.  A. Zander

6. II IB zajęcia w czytelni

Za p. B. Kardasińska

2. II A grupa 1 zwolniona

3. II A grupa 1 zwolniona

4. II IB zajęcia w czytelni

5. II IB zajęcia w czytelni

6. II A 2 grupa zwolniona

7. II A 2 grupa zwolniona

Za p. J. Milewską

4. I B klasa zwolniona

5. I B klasa zwolniona

Za p. J. Sokolińskiego

3. I H całość p. M. Mejia

4. I B klasa zwolniona

Za p. K. Skrzeczkowską

2. I D zajęcia w czytelni

Za p. B. Kufel

2. II D1 klasa zwolniona

4. II D geografia p. M. Molisz za 8 lekcję klasa zwolniona

Za p. C. Tulina

1. I A zwolniona

2. II A zwolniona

3. II A zwolniona

5. II A  zwolniona

6. II H j. polski p. A. Nowakowska za 8 lekcję

7. II C zwolniona

Za p. M. Mosakowskiego

5. II C religia ks. P. Tartas za 8 lekcję (z klasą I A)

6. II C klasa zwolniona

7. II B zwolniona

8. II B zwolniona

Za p. T. Szpakowskiego

7. chłopcy I pre IB, 0 H zwolnieni

Za p. M. Molisz

5. II H j. polski p. A. Nowakowska za 7 lekcję

6. II A zwolniona

7. II A zwolniona

8. II D zwolniona

Za p. Ł. Skupnego

5. I pre IB klasa zwolniona

Za p. E. Ptaszyńską (dyżur na korytarzu I piętro)

7. I pre IB zwolniona

Za p. M. Boduch

5. II D całość fizyka p. P. Lehman

6. II D całość fizyka p. P. Lehman

7. II D1 zwolniona