Wyniki prawyborów prezydenckich | Topolówka

Wyniki prawyborów prezydenckich

Autor: Miszy, 21. Czerwiec 2010

Protokół
Szkolnej Komisji Wyborczej
Z dnia 21.06.2010r.

Wyniki prawyborów prezydenckich, które odbyły się w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, dnia 17.06.2010r. przeprowadzonych przez Klub Myśli Politycznej „Stańczyk”

I. Wyniki

W prawyborach prezydenckich można było głosować na następujących kandydatów:

1.Marek JUREK
2.Jarosław Aleksander KACZYŃSKI
3.Bronisław Maria KOMOROWSKI
4.Janusz Ryszard KORWIN-MIKKE
5.Andrzej Zbigniew LEPPER
6.Kornel Andrzej MORAWIECKI
7.Grzegorz Bernard NAPIERALSKI
8.Andrzej Marian OLECHOWSKI
9.Waldemar PAWLAK
10.Bogusław Zbigniew ZIĘTEK

Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie klas I i II oraz personel III LO w Gdańsku, z wyjątkiem klasy IB (nieobecnej w szkole z powodu wycieczki). Łącznie liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła wśród uczniów 414. Oddano 190 głosów w tym 18 nieważnych.

Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

Bronisław Maria KOMOROWSKI – 97 (56,4%)

Janusz Ryszard KORWIN-MIKKE – 27 (15,7%)

Jarosław Aleksander KACZYŃSKI – 18 (10,4%)

Marek JUREK – 13 (7,5%)

Andrzej Marian OLECHOWSKI – 9 (5%)

Grzegorz Bernard NAPIERALSKI – 7 (4%)

Bogusław Zbigniew ZIĘTEK – 1 (0,5%)

Waldemar PAWLAK – 0 (0%)

Andrzej Zbigniew LEPPER – 0 (0%)

Kornel Andrzej MORAWIECKI – 0 (0%)

Gdyby nasze prawybory odbywały się zgodnie z zasadami  przeprowadzania wyborów w kraju (jeżeli żaden z kandydatów  nie zdobędzie przynajmniej 50% głosów ważnych ogłoszona zostaje II tura), to niepotrzebna byłaby druga tura – już w pierwszej znacznie wygrałby Bronisław Komorowski. Niespodziewanie, inaczej niż w ogólnopolskich sondażach drugie miejsce zajął Janusz Korwin-Mikke z wynikiem 15,70% głosów. Przeciwnik Bronisława Komorowskiego w II turze Przyspieszonych Wyborów Prezydenckich 2010 – Jarosław Kaczyński zajął w naszej szkole trzecie miejsce zdobywając 10, 47%. Następne miejsca zajęli kandydaci: Marek Jurek, Andrzej Olechowski, Grzegorz Napieralski i Bogusław Ziętek. Trzech kandydatów – Kornel Morawiecki, Andrzej Lepper i Waldemar Pawlak nie zebrało żadnego głosu.

II. Frekwencja

Z uprawnionych uczniów (414) zagłosowało 169 (40,8%)

Frekwencja wśród następujących klas:

IID – 68,8 %

IA – 59,4 %

IC – 57,1%

IH – 50%

IID1 – 48,4%

ID – 44,1%

IIB – 40%

IIC – 39,4%

0H – 33,3%

IIH – 31%

IIA – 25,7%

IIiB – 23,3%

IpreIB – 16,7%

Wartym odnotowania faktem jest wysoka frekwencja w klasach: II D (68,8%), I A (59,4%) i klasy I C (57,1%). Sześć klas przekroczyło poziom średniej frekwencji wyborczej. Na drugim biegunie znajdują się klasy: pre IB (16,7%), II IB (23,3%) oraz II A (25,7%), które mają najniższą frekwencję pośród wszystkich klas.

Dziękujemy również za zainteresowanie naszymi szkolnymi wyborami  nauczycielom i pracownikom administracji.

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Michał Orfin

Sekretarz Komisji Wyborczej

Dag Łuka

Członkowie Komisji Wyborczej

Michał Radomski

Filip Cichon