2010.09.06 poniedziałek | Topolówka

2010.09.06 poniedziałek

Autor: Dyrekcja, 3. Wrzesień 2010

Zastępstwa na 06.09.2010 r. – poniedziałek

 

Klasy pierwsze (0H, pre-ib, I A, I B, I C, I D) nie mają zajęć – na wyjeździe integracyjnym w Stegnie.

 

Za p. A. Sankowską

5. II D całość j. niem p. R. Kudan  II grupa za 7 lekcję

6. II D całość j. niem p. R. Kudan II grupa za 8 lekcję

7. II D zwolniona

8. II D zwolniona

 

Za p. E. Ptaszyńską

1. III A grupa zwolniona

2. III A grupa zwolniona

 

Za p. B. Garus

1. III IB zwolniona

2. III IB zwolniona

3. II D fizyka p. E. Wielińska za 1 lekcję

 

Za p. W. Gronberską

2. III D zwolniona

3. III D zwolniona

5. III H biologia p. H. Szarafińska za I B

6. III H religia ks. R. Mogiełka za 8 lekcję

 

Za p. A. Kossakowską

4. III D grupa I zwolniona

5. III D grupa I zwolniona

7. III A  zwolniona

8. III A zwolniona

 

Za p. A. Orłowską

3. III IB zajęcia w czytelni

4. III IB zajęcia w czytelni

5. II IB zajęcia w czytelni

6. II IB zajęcia w czytelni

 

Za p. J. Sokolińskiego

1. I H zwolniona

4. II B j. ang. całość p.A. Gołka

6. II B całość chemia p. K. Skrzeczkowska

7. II A zwolniona

 

Za p. M. Grudkę

1. III A, C, H  chłopcy grupa zwoniona

2. III A, C, H chłopcy grupa zwoniona

 

Za p. D. Jamroż- Janowicz

7. III B grupa zwolniona

8. III B grupa zwolniona