2010.09.07 czwartek | Topolówka

2010.09.07 czwartek

Autor: Dyrekcja, 6. Wrzesień 2010

Zastępstwa na 07.09.2010 r. – wtorek

Klasy pierwsze (0H, pre-ib, I A, I B, I C, I D) nie mają zajęć – na wyjeździe integracyjnym w Stegnie.

Z powodu remontu sale nr 36( sala zastępcza na l. 4: 45 )   i 40 ( sala zastępcza na l. 4: 28, na l. 5: 37, na l. 7: 30) są wyłączone z zajęć.

Za p. E. Ptaszyńską

3. II A historia p. B. Kardasińska I grupa za 1 lekcję

4. II A j. hiszp. p. A. Meija za 0 H

Za p. W. Gronberską

1. III D zwolniona

2. III D zwolniona

4. II C geografia p. A. Kawula za 2 lekcję

Za p. A. Kossakowską

1. III A zwolniona

5. III D grupa II zwolniona

6. III D grupa II zwolniona

Za p. A. Orłowską

6. III IB zajęcia w czytelni

7. III IB zajęcia w czytelni

8. II IB zajęcia w czytelni

9. II IB zajęcia w czytelni

Za p. J. Sokolińskiego

3. II C grupa I zwolniona

Za p. M. Grudkę

6. II D zwolniona

7. II D zwolniona

Za p. D. Jamroż- Janowicz

1. II IB zwolniona

3. II H geografia p. M. Molisz za 2 lekcję

4. II H j. hiszp. p. A. Mejia za 8 lekcję

5. III B całość j. ang. p.A. Gołka

6. II D zwolniona

7. II D zwolniona

Za p. T. Szpakowskiego

1. II IB zwolniona

3. II A p. B. Kardasińska grupa I za 1 lekcję / II H geografia p. M. Molisz za 2 lekcję

4. II A j. ang. p. A. Gołka za I B / II H  j. hiszp. p. A. Mejia za 8 lekcję

8. II D zwolniona