2010.09.08 środa | Topolówka

2010.09.08 środa

Autor: Dyrekcja, 7. Wrzesień 2010

Zastępstwa na 08.09.2010 r. – środa

 

 

Klasy pierwsze (0H, pre-ib, I A, I B, I C, I D) nie mają zajęć – na wyjeździe integracyjnym w Stegnie.

Z powodu remontu sale nr 36 i 40 ( sala zastępcza na lekcji 1: 16, 2: 16 ) są wyłączone z zajęć.

 

Za p. E. Ptaszyńską

3. III IB zajęcia w czytelni

Za p. B. Garus

6. II D}

7. II D} zwolniona

Za p. A. Kossakowską

5. III A całość geogr. p. A. Kawula

6. III D całość tech. inf. p.T. Bartkowska

Za p. A. Orłowską

1 III IB zwolniona

2 III IB zwolniona

Za p. M. Narożną

3. III C biologia p. H. Szarafińska za I C

4. III C j. pol. p. A. Suchomska – Chabior za I B

5. III B zwolniona

 Za p. T. Szpakowskiego

2. II A p. M. Boduch za 1 lekcję

3. III IB zajęcia w czytelni

4. II C chemia p. K. Skrzeczkowska za 6 lekcję

Za p. M. Grudkę

3. III D całość w-f p. A. Lewandowska

5. II D zwolniona

Za p. D. Jamroż- Janowicz

5. II D zwolniona

6. III B}

7. III B}

8. III B} zwolniona

Za p. I. König

1. II IB}

2. II IB}

3. II IB} zwolniona

4. III IB}

5. III IB}zajęcia w czytelni

7. II A}

8. II A}grupa I  zwolniona

Za p. M. Mroczkowską

1. II IB}

2. II IB}

3. II IB} zwolniona

7. III IB}

8. III IB} zajęcia w czytelni