2010.09.29 środa | Topolówka

2010.09.29 środa

Autor: Dyrekcja, 28. Wrzesień 2010

Zastępstwa na 29. 09.2010 środa

Na 1 i 2 lekcji odbędzie się sprawdzian wiadomości z matematyki dla klas pierwszych. Koordynuje p. I. Konig. Nauczyciele, którzy rozpoczynają sprawdzian proszeni są o przybycie do sali nr 35 A o godz. 7. 50.

ORGANIZACJA SPRAWDZIANU:

0H : sala 42, lekcja 1 i 2:  p. K. Chylińska- Rogala

I A: sala 32 1: p. P. Lehman ,   2: ks. R. Mogiełka

I B : sala 19 , lekcja 1 i 2: p. M. Grudka

I C: sala 5, lekcja 1 i 2: p. E. Ptaszyńska

I D: sala 16, lekcja1 i 2: p. C. Tulin

I pre IB: sala 37, lekcja 1 i 2: p. M. Molisz


Sale zastępcze

lekcja Za 32 Za 19
2 38 pawilon


Za p. M. Klimek

1. III A całość matem. P. B. Poulakowska

2. II IB}

3. II IB} zajęcia w czytelni

4. III IB}

5. III IB} zajęcia w czytelni

6. III IB całość GZW  p. Ł. Skupny

Za p. R. Kolecką

2. III B zajęcia w czytelni

3. II A całość mat. p. I. Kutt grupa I za 8 lekcję

4. II B całość j. niem. p. J. Milewska

5. II B całość chemia p. K. Skrzeczkowska

6. II B całość GZW p. J. Milewska za 1 lekcję

7. I pre IB}

8. I pre IB} zwolniona

Za p. D. Jamroż- Janowicz

4. I A całość w-f  p. A. Lewandowska

5. II D całość w-f  p. M. Grudka

6. III B zwolniona

7. III B}

8. III B} zwolniona

Za p. A. Spychałę

4. II IB}

5. II IB} zajęcia w czytelni

Za p. K. Radzikowską

2. III B przeds. p. M. Narożna w sali 25. Uwaga! Na lekcji 5 odbędzie się GZW w sali 40 –  Pani. D. Jamroż- Janowicz będzie obecna na tej lekcji.

3. II B całość chemia p. B. Kufel

4. II IB}

5. II IB} zajęcia w czytelni

6. II B zwolniona

7. III IB}

8. III IB} zajęcia w czytelni

Za p. A. Suchomską- Chabior

7. II B}

8. II B} zwolniona