20.10.2010 – środa | Topolówka

20.10.2010 – środa

Autor: Dyrekcja, 19. Październik 2010

Zastępstwa na 20.10.2010 r. – środa

 

Za p. C Tulina

1. I D klasa zwolniona

2. I D klasa zwolniona

3. I H j. polski p. A. Nowakowska (za 8 lekcję)

4. II H fizyka p. P. Lehman (za 2 lekcję)

5. III C matematyka zastępstwo p. I. Kutt

6. III C historia zastępstwo p. B. Kardasińska

7. I C j. francuski zastępstwo p. K. Tryba

Za p. I. Konig

1. II IB grupa zwolniona

2. II IB grupa zwolniona

3. II IB grupa zwolniona

4. III IB zajęcia w czytelni

5. III IB zajęcia w czytelni

6. I preIB

7. II A grupa zwolniona

8. II A grupa zwolniona

Za p. E. Cierniak

1. III IB grupa zwolniona

2. III IB grupa zwolniona

Za p. A. Pomarańską

1. II C grupa zwolniona

2. II C grupa zwolniona

3. III B religia ks. R. Mogiełka (za 1 lekcję)

4. III B matematyka zastępstwo p. I. Kutt

5. I C całość p. K. Tryba

6. I C całość p. K. Tryba

Za p. M. Grudkę

1. I B i C chłopcy zwolnieni

2. I B i C chłopcy zwolnieni

3. III D całość p. A. Lewandowska

4. I A i H chłopcy dołączają do dziewcząt ze swoich klas

5. II D całość p. D. Jamroż-Janowicz

Za p. A. Gołkę

3. III B religia ks. R. Mogiełka (za 1 lekcję)

4. III B matematyka zastępstwo p. I. Kutt

5. I B całość fizyka p. P. Lehman

6. I B całość fizyka p. P. Lehman