2010.11.03 /matura próbna z matematyki | Topolówka

2010.11.03 /matura próbna z matematyki

Autor: Dyrekcja, 29. Październik 2010

Zastępstwa na 03.11.2010 r. środa

Za p. D. Jamroż- Janowicz

4. I A fizyka p. P. Lehman za 1 lekcję
5. II D w-f zastępstwo p. T. Szpakowski

Za ks. R. Mogiełkę

2. I A zwolniona

Za p. A. Lewandowską

4. I H w-f zastępstwo p. E. Ptaszyńska

Za p. A. Golak

5. II C zajęcia w czytelni 

Za p. C. Tulina

1.I D zwolniona
2. I D zwolniona
3. I H matem. p. B. Poulakowska za III D1
Za p. M. Grudkę

1.I B, C chłopcy grupa zwolniona
2. I B ,C chłopcy grupa zwolniona
4. I H zajęcia w klubie

Za p. K. Trybę

1.II C grupa II zwolniona
2. II C grupa II zwolniona
5. I C j. ang. całość p. A. Pomarańska

Za p. J. Świąder

4. 0 H całość j. hisz. p. A. Mejia
5. 0 H całość j. hisz. p. A. Mejia
6. 0 H grupa II zwolniona
7. 0 H grupa II zwolniona

Za p. T. Bartkowską

1.II D grupa II zwolniona
2.II D grupa II zwolniona
3.II D całość fizyka p. E. Wielińska
4.II D całość fizyka p. E. Wielińska
5. I D całość j. niem. p. J. Milewska  

Za p. A. Gołkę

5. I B całość fizyka p. P. Lehman
6. I B całość fizyka p. P. Lehman
Za p. M. Gutierrez

5. II H w-f  zastępstwo p. E. Ptaszyńska
6. II H  historia p. C. Tulin za III C

MATURA PRÓBNA Z MATEMATYKI – 03.11.2010 r.- środa, godz. 9.00 -170 minut (od 2 do 5 lekcji włącznie )

KLASY – ilość osób SALA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY
Klasy: III A, III C -32+34=66 osób  sala gimnastyczna p. D. Jamroż- Janowicz – przewodnicząca, p. J. Świąder ,ks. R. Mogiełka, p. A. Kondratowicz 
Klasy : III B, III D1 -29+31= 60 osób  aula p. U. Kowalczyk – przewodnicząca, p. A. Kossakowska, p. A.Lewandowska 
Klasa III D15 osób sala 40 p. T. Bartkowska – przewodnicząca , p. A. Kawula,  
Klasa III D15 osób sala 42 p. C. Tulin – przewodniczący,   ks. P. Tartas,
Klasa III H14 osób sala 43 p. M. Narożna – przewodnicząca, p. M. Grudka,
Klasa III H13 osób sala 45 p. A. Nowakowska – przewodnicząca, p. K. Tryba

 dyżur przy sali gim.: p. B. Poulakowska (2 lekcja), p. A. Pomarańska (3 i 4 lekcja),p. J. Sojka ( 5 lekcja)

dyżur przy auli: p. A. Mejia (lekcja 2),  p. I. Kutt ( 3, 4, 5 lekcja)

 dyżur na III piętrze: p. K. Radzikowska (lekcja 2), p. M. Molisz (3 lekcja), p. M. Mosakowski (4 i 5 lekcja)

SALE ZASTĘPCZE  (sala nr 28 jest wyłączona z użytku).

LEKCJA za 40 43 45 28
1 7 - - 11
2 7 - - 11
3 - 19 - 29
4 - 19 - 29
5 - - 16 29
6 - - - 29
7 - - - 17

 

 Wychowawcy klas III są odpowiedzialni za przygotowanie list osób zdających w poszczególnych salach zgodnie z harmonogramem.

 Nauczyciele dozorujący są w szkole od godz. 8.15. O tej porze przewodniczący zespołów spotykają się na odprawie w gabinecie dyrektora.

Uczniowie klas III przychodzą na godz. 8.30. Są zobowiązani do posiadania dowodu tożsamości  i odpowiedniego stroju. Powinni mieć kalkulatory proste, które nauczyciele sprawdzają przed wejściem na salę.