2010.11.19 piątek | Topolówka

2010.11.19 piątek

Autor: Dyrekcja, 18. Listopad 2010

Zastępstwa na 19.11.2010 r. – piątek

LEKCJE SĄ SKRÓCONE

Za ks. R. Mogiełkę
1. II D}
2.II D} zwolniona
6. III A zwolniona
7. III B zwolniona
8. I B zwolniona

Za p. M. Malinowską
3. II IB}zajęcia w czytelni
4. II IB} zajęcia w czytelni

Za p. J. Milewską
1. II IB}
2. II IB} zwolniona
3. I B całość j. ang. p. A. Gołka
4. I B całość j. ang. p. A. Gołka
5. I D całość tech. inf. p. T. Bartkowska
6. I D całość tech. inf. p. T. Bartkowska
7. III IB}
8. III IB} zajęcia w czytelni

Za p. A. Kossakowską
5. 0 H j. hiszp. zastępstwo p. M. Gutierrez
6. III D całość fizyka p. P. Lehman

Za p. M. Walczyka
1. III B zwolniona
2. III D}  
3. III D } przygotowanie jubileuszu
4. III B przygotowanie jubileuszu
 5. III D1 zajęcia w czytelni
6. I B}
7. I B}zwolniona
8. II B zwolniona

Za p. K. Trybę
1. II IB
2. II IB}zwolniona
3. III IB}
4. III IB}zajęcia w czytelni