2010.12.02 czwartek | Topolówka

2010.12.02 czwartek

Autor: Dyrekcja, 1. Grudzień 2010

Zastępstwa na 02.12.2010 r. – czwartek

Za ks. R. Mogiełkę
3. II B zajęcia w czytelni
4. II B całość w-f p. A. Lewandowska za 7 lekcję
5. I B WOK p. M. Jakimowicz za 1 lekcję
7. I C zwolniona
8. I pre IB zwolniona

Za p. I. Konig
1. I A}
2. I A} zwolniona
3. III IB}
4. III IB}
5. III IB} zajęcia w czytelni

Za p. R. Gałeckiego
1. III C}
2. III C} grupa zwolniona
3. I H całość j. ang. E. Cierniak
4. I H całość j. ang. E. Cierniak
6. II C całość j. franc. p. K. Tryba

Za p. A. Orłowską
1. pre IB zwolniona
2. pre IB zwolniona (grupa II)
3. pre IB całość j. niem. p. J. Milewska
4. pre IB całość j. niem. p. J. Milewska