2010.12.03 piątek | Topolówka

2010.12.03 piątek

Autor: Dyrekcja, 2. Grudzień 2010

Zastępstwa na 03.12.2010 r. – piątek

Klasa II C nieobecna (wyjście do sądu)

Na 3 i 4 lekcji w auli odbędzie się Olimpiada Misyjna Wiedzy o Afryce, którą przeprowadzi
p. A. Kwiatek.

Za p. E. Jaworską
3. III IB}
4. III IB} zajęcia w czytelni
7. III IB}
8. III IB}zajęcia w czytelni

Za ks. R. Mogiełkę
1. II D}
2. II D} zwolniona
6. III A zwolniona
7. III B zwolniona
8. I B zwolniona

Za p. T. Bartkowską
2. II H zwolniona
3. III D1 całość fizyka p. A. Kwela
4. III D1 całość fizyka p. A. Kwela
5. I D całość j. niem. p. J. Milewska
6. I D  całość j. niem. p. J. Milewska
7. III D grupa I zwolniona 

Za p. I. Konig
3. II A całość matem. p. I. Kutt
4. II A całość matem. p. I. Kutt
5. I pre IB zwolniona

Za p. R. Gałeckiego
5. II B całość j. ang. p. A. Gołka  
6. II B całość j. ang. p. A. Gołka 

Za ks. P. Tartasa
4. I D geogr. p. A. Kawula za 1 lekcję
7. II A zwolniona
8. II H zwolniona

Za p. A. Orłowską
1. I pre IB}
2. I pre IB}zwolniona
3. II IB}
4. II IB} zajęcia w czytelni
6. I pre IB}
7. I pre IB}
8. I pre IB} zwolniona