2010.12.10 piątek | Topolówka

2010.12.10 piątek

Autor: Dyrekcja, 9. Grudzień 2010

Zastępstwa na 10.12.2010 r. – piątek

Klasa I C po 3 lekcji wychodzi do  „Żaka” (p. B. Garus).

 Za p. M. Malinowską

3. II IB zajęcia w czytelni

4. II IB zajęcia w czytelni 

Za p. A. Lewandowską
1.III H zwolniona

2. II B zajęcia w czytelni

3. II B zajęcia w czytelni

4. III D zajęcia w czytelni

5. III D całość fizyka p. P. Lehman II grupa za 7 lekcję

6. III D1}

7. III D1}zwolniona

8. III C zwolniona 

Za p. M. Grudkę
1.IIIA, C, H chłopcy grupa zwolniona

2.IIB chłopcy zajęcia w czytelni/ II C zwolniona

3. II B zajęcia w czytelni/ II C zwolniona

4. III D zajęcia w czytelni

5. III D całość fizyka p. P. Lehman II grupa za 7 lekcję 

Za p. T. Szpakowskiego
3. IH zastępstwo sprawdzian z PO p. M. Boduch

5. II H religia ks. P. Tartas za 8 lekcję

6. III D1}

7. III D1} zwolniona 

Za p. E. Ptaszyńską
1.III A zwolniona

2. II C}

3. II C}zwolniona 

Za ks. R. Mogiełkę
1.IID}

2.IID} zwolniona

6. IIIA zwolniona

7. IIIB zwolniona

8. I B zwolniona 

Za p. W. Gronberską
1.III D zwolniona

2. I D zwolniona

3. I D geografia p. A. Kawula za 1 lekcję

4. II H zajęcia w czytelni

5. II C całość tech. inf. P. J. Sokoliński za I C

6. III H zajęcia w czytelni