2010.12.15 środa | Topolówka

2010.12.15 środa

Autor: Dyrekcja, 14. Grudzień 2010

Zastępstwa na 15.12.2010 r. – środa

Od 8.30 do 4 lekcji włącznie- matura próbna z języka polskiego dla klas trzecich.

Od lekcji 2 do 4 włącznie odbędzie się Olimpiada Ekonomiczna w sali nr 35 A.

Koordynuje p. M. Klimek. Na lekcji 2 dozoruje p. R. Kolecka,

                                                       na 3 – p. A. Lewandowska

                                                       na 4 – p. K. Tryba

Za ks. R. Mogiełkę

2. I A zajęcia w czytelni

9. III A  zwolniona

Za p. D. Jamroż- Janowicz

4. I A w-f całość p. M. Grudka

5. II D w-f całość p. M. Grudka

6. III B}

7. III B}

8. III B} zwolniona

 

Za p. A. Kossakowską

5. III A grupa I zajęcia w czytelni

6. III D całość tech. inf. p. T. Bartkowska   

7. III A grupa II zwolniona

8. III A grupa II zwolniona

 

Za p. A. Pomarańską

1.II C grupa I zwolniona

2. II C grupa I zwolniona

5. I C całość j. franc. P. K. Tryba

6. I C całość j. franc. P. K. Tryba

 

Za p. A. Kawulę

5. III A grupa II zwolniona

6. III A grupa II zwolniona

7. I B grupa II zwolniona/ grupa I zajęcia w czytelni

8. III H zwolniona