2010.12.21 wtorek | Topolówka

2010.12.21 wtorek

Autor: Dyrekcja, 20. Grudzień 2010

Zastępstwa na 21.12.2010 r. – wtorek

We wtorek, 21.12. 2010 r. zapraszamy nauczycieli i uczniów i do udziału w naszym szkolnym koncercie kolęd, który będzie miał miejsce w auli w czasie przerw po 1, 2, 3, 4 i 5- tej lekcji.

Klasa III A po 3 lekcji wychodzi do kina z wychowawcą, p. A. Nowakowską. 

 Za ks. R. Mogiełkę
6. I pre IB zajęcia w czytelni

7. I C dziewczęta zwolnione/ chłopcy zajęcia w czytelni 

Za p. A. Kawulę
1.III C grupa II zwolniona

2. II C zwolniona

3. II D zastępstwo fizyka p. P. Lehman

4. I C historia p. C. Tulin za III A

Za p. A. Nowakowską
4. I pre IB historia p. B. Kardasińska za III A

5. I pre IB historia p. B. Kardasińska za III A 

Za p. A.Zander
1. III IB zwolniona

2. III IB zwolniona

3. III IB zwolniona

4. II IB zajęcia w czytelni

5. II IB zajęcia w czytelni