2010.12.08 środa | Topolówka

2010.12.08 środa

Autor: Dyrekcja, 7. Grudzień 2010

Zastępstwa na 08.12.2010 r. – środa

Osoby oddelegowane z klas pierwszych i drugich do udziału w seminarium na temat Procesu Bolońskiego wychodzą ze szkoły pod opieką p. prof. Ewy Jaworskiej o godz. 9.50 – zbiórka przy portierni III LO. Seminarium odbędzie się w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku, ul Augustyńskiego 1. Będzie trwało od godz. 11.00 do 14.00. Uczniowie powinni posiadać zgodę rodziców na samodzielny powrót do domu z miejsca seminarium.

 

Za p. T. Szpakowskiego (nb po 2 lekcji)

3. III IB taniec całość p. E. Ptaszyńska

4. II C sprawdzian z PO p. A. Kossakowska

 

Za p. D. Jamroż- Janowicz

4. I A w-f całość p. M. Grudka

5. II D w-f całość p. M. Grudka

 

Za p. I. Konig

1.II IB zastępstwo p. M. Mroczkowska

2. II IB zastępstwo p. M. Mroczkowska

3. II IB zastępstwo p. M. Mroczkowska

4. III IB}

5. III IB} zajęcia w czytelni

6. I pre IB zajęcia w czytelni

7. II A grupa I zwolniona

8. II A grupa I zwolniona

Za p. A. Spychałę

4. II IB}

5. II IB} zajęcia w czytelni

Za ks. R. Mogiełkę

1.III B  zwolniona

2. I A zajęcia w czytelni

4. III H geografia p. A. Kawula za 8 lekcję

9. III A  zwolniona

Za p. A. Zander

1.II IB}

2.II IB}

3.II IB } zwolniona

4. III IB}

5. III IB}

6. III IB} zajęcia w czytelni

7. III IB}

8. III IB} zajęcia w czytelni