2011.03.23 -środa | Topolówka

2011.03.23 -środa

Autor: Dyrekcja, 22. Marzec 2011

Zastępstwa na 23.03.2011 r. – środa
Na 3 i 4 lekcji w Sali 37 odbędzie się konkurs Genius Logicus, który przeprowadzi p. prof. Iwona Kutt.
Na 1, 2 i 3 lekcji odbędzie się próbna matura z matematyki, która zostanie przeprowadzona dla klasy III A w Sali 35 przez p. prof. Malgorzatę Klimek i dla klasy III D1 w Sali 45 przez p. prof. Beatę Poulakowską. Obecność i punktualość uczniów obowiązkowa
Klasa I C po 3 lekcji wychodzi do Żaka z p. prof. Barbarą Garus.
Klasy II B, III B i grupa biologii III SL po 3 lekcji wychodzą do Swissmedu na zajęcia z p. prof. Hanną Szarafińską i p. prof. Dorotą- Jamroż- Janowicz.
W związku z Group4project, w sali 25 po 1 lekcji nie odbywają się zajęcia planowe.
sale zastępcze:

lekcja

Sala za 25

2

36

3

36

4

38

5

38

6

5

7

5

8

11

Za p. A. Orlowską
1. III IB}
2. III IB} zwolniona
3. I pre IB j. niem. całość p. J. Milewska

Za p. A. Kossakowską
5. III A całość geogr. p. A. Kawula
6. III D całość tech. inf.
p. T. Bartkowska 
7. III A grupa II zwolniona
8. III A grupa II zwolniona

Za p. R. Kolecką
7. Pre IB}
8. Pre IB} zwolniona

Za p. T. Bartkowską
1. II D}
2. II D} grupa II zwolniona
3. II D całość fizyka
p. E. Wielińska

Za p. H. Szarafińską
4. II A zajęcia z p. Ł. Skupnym (za II IB)
5. I A zajęcia z p. Ł. Skupnym (za II IB)
6. I D zwolniona
7. III H zajecia w czytelni 
8. I B zwolniona

Za p. B. Garus
6. II D}
7. II D} zwolnion