2011.04.01 – piątek | Topolówka

2011.04.01 – piątek

Autor: Dyrekcja, 31. Marzec 2011

Zastępstwa na 01.04. 2011. – piątek
W związku z Konkursem Szekspirowskim, następujące sale są wyłączone z użytku:
aula, 28, 29, 30, 32, 15
Następujące klasy: pre IB, II H, II A, I A nie mają zajęć, za wyjątkiem I A, która ma 2 pierwsze lekcje. Uczestniczą w konkursie jako widzowie.
Sale zastępcze:

lekcja Za 28 29 30 32 15
1 - - 19 - 17
2 - - 19 12 38
3 5 35 43 45 -
4 5 35 43 39 -
5 - 37 35 19 12
6 - 23 12 37 38
7 - 37 12 25 -
8 - 37 12 18 -

Za p. A. Orłowską
3. II IB}
4. II IB} zajęcia w czytelni

Za p. B. Kardasińską
3. III A}
4. III A} j. pol. p. A. Nowakowska za pre IB  

Za p. M. Boduch
1. III D1 grupa II zwolniona
2. III D1 grupa I zajęcia w czytelni

Za p. A. Sankowską
3. II D}
4. II D} całość fizyka p. E. Wielińska

Za p. T. Szpakowskiego
3. I H zwolniona
6. III D1}
7. III D1} grupa I zwolniona

Za p. J. Milewską
1. II IB}
2. II IB} zwolniona
3. I B całość j. ang. p. A. Gołka
4. I B całość j. ang. p. A. Gołka
5. I D grupa II zajęcia w czytelni
6. I D grupa I zajęcia w czytelni
7. III IB}
8. III IB} zajęcia w czytelni

Za p. K. Trybę

1. II IB}
2. II IB} zwolniona
3. III IB}
4. III IB} zajęcia w czytelni
6. II C całość tech. inf.
p. J. Sokoliński

Za p. B. Kufel
6. I C zwolniona
8. I H zwolniona

Za p. C. Tulina (1 lekcja z 0 H odbędzie się)
2. III H zajęcia z p. T. Bartkowską za II H
3. III A j. pol. p. A. Nowakowska za pre IB  
4. III A j. pol. p. A. Nowakowska za pre IB 
5. III C mat. p. I. König za I pre IB
6. III C zajęcia z p. H. Szarafińską za I A
7. III H}
8. III H} zwolniona

Za p. A. Kawulę
1. I D zwolniona
2. I H zwolniona
5. III H zajęcia w czytelni
6. 0 H geografia p. M. Molisz za II H
7. II B geografia p. M. Molisz za I A