Wykład o wadach genetycznych w Swissmedzie | Topolówka

Wykład o wadach genetycznych w Swissmedzie

Autor: Robert, 27. Marzec 2011

Kolejny z serii wykładów w Swissmedzie odbył się 23 marca i dotyczył wad genetycznych oraz poalkoholowego zespołu płodowego. Został wygłoszony przez dr Jolantę Wierzbę, która należy do grona wybitnych absolwentów Topolówki.

Jest Ordynatorką Oddziału Patologii Niemowlęcia i Zaburzeń Hemostazy w Klinice Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii ACK, asystentką w Poradni Genetycznej, członkinią Scientific Advisory Council oraz Zespołu ds. Polskiego Rejestru Wad Rozwojowych, laureatką licznych nagród naukowych i autorką wielu ważnych publikacji. Arcyciekawego wykładu wysłuchali uczniowie klas 2b i 3b. Jego ilustrację stanowiły między innymi fotografie dzieł malarskich przedstawiających osoby dotknięte schorzeniami o podłożu genetycznym.