2011.06.13 – poniedziałek | Topolówka

2011.06.13 – poniedziałek

Autor: Dyrekcja, 10. Czerwiec 2011

Zastępstwa na  13.06.2011 r. – poniedziałek 
Na lekcji 2,3 i 4 wszystkie klasy wraz z nauczycielami są w auli na projekcji filmu i spotkaniu z prof. Leszkiem Balcerowiczem.

Klasa I B nieobecna – na wyjeździe w Zielonej Szkole pod opieką p. E. Ptaszyńskiej, K. Radzikowskiej, B. Kufel i H. Szarafińskiej

Za p. M. Boduch
5. II A}
6. II A} całość geogr. p. A. Kawula
7. II IB}
8. II IB} zajęcia w czytelni 

Za p. E. Ptaszyńską
3. I pre IB aula
4. I pre IB aula
8. I C zwolniona

Za p. H. Szarafińską
1. II IB zwolniona
2. II IB aula
4. I H aula
6. I pre IB zastępstwo j. polski p. A. Nowakowska
7. I A zwolniona

Za p. B. Kufel
1. II IB zwolniona
2. II IB aula
3. II B aula
4. I C aula
6. I A zwolniona
7. II B zwolniona

 Za p. K. Radzikowską
2. II B aula opieka p. J. Milewska
3. II IB aula
4. II IB aula
5. II C zajęcia z p. J. Sokolińskim (za I B)
7. II B zwolniona

Za p. M. Molisz
1. I pre IB zwolniona
2. II A aula opieka p. R. Kolecka
3. II IB aula
4. II IB aula
5. I A zwolniona

Za p. C. Tulin
1. I C zwolniona
2. I H aula opieka

A. Mejia

Za p. T. Szpakowskiego
3. 0 H, I pre IB aula opieka p. D. Jamroż- Janowicz
4. 0 H, I pre IB aula opieka p. D. Jamroż- Janowicz
5. I D}
6. I D} całość w-f

p. D. Jamroż- Janowicz