Racjonalny pragmatyk przeciwko dziecięcej naiwności, czyli Balcerowicz w Topolówce | Topolówka

Racjonalny pragmatyk przeciwko dziecięcej naiwności, czyli Balcerowicz w Topolówce

Autor: Redakcja, 15. Czerwiec 2011

13  czerwca 2011 r. gościem naszej szkoły był dr hab. Leszek Balcerowicz, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zanim doszło do części właściwej spotkania, zgodnie z życzeniem Pana profesora,  uczniowie obejrzeli film dokumentalny Balcerowicz. Gra o wszystko, który przedstawiał wdrożenie tzw. planu Balcerowicza, czyli szeregu reform niezbędnych do przejścia od gospodarki centralnie sterowanej i kolektywnej, poprzez przekształcenia własnościowe, do kapitalistycznej – rynkowej.

Z początku witane euforycznie, zmiany  z biegiem czasu napotykały na wrogie nastawienie, czego wyrazem może być slogan: ,,Balcerowicz musi odejść”. Film niektórym przypomniał, a niektórych zapoznał z realiami i atmosferą społeczno-polityczną tamtych czasów: podwyżki cen artykułów pierwszej potrzeby, pozostałości propagandy komunistycznej, półki sklepowe zapełniające się towarami i presję nieustannej krytyki ze strony oponentów politycznych. Dzięki determinacji ówczesnego ministra finansów projekt transformacji został zrealizowany.

Po filmie żywy profesor wszedł do auli i… od razu poprosił o pytania od publiczności. W odpowiedzi na każde z nich wygłosił mini-wykład o maxi-sprawach, co było tylko jednym z elementów wchodzenia w interakcję z słuchaczami. Zresztą sam także kierował do uczniów Topolówki wiele pytań. Pytania – odpowiedzi dotyczyły m.in. takich kwestii jak: prywatyzacja służby zdrowia, miejsce wykluczonych w realiach twardej gospodarki rynkowej, fundusze emerytalne OFE, czy przyczyny kryzysu ekonomicznego w takich krajach jak Grecja, Hiszpania czy Stany Zjednoczone.

Zapewne każdy, kto był w wypełnionej po brzegi auli, zapamiętał dobre rady pana profesora, które zostały przez niego życzliwie przekazane uczniom Topolówki w trakcie spotkania. Chociaż wyrwane z kontekstu, jednak warte są  przypomnienia:

Nie wierzcie „Świętym Mikołajom” – ludziom, którzy przedstawiają obietnice niemożliwe do spełnienia. Nie pozwalajcie, żeby politycy traktowali wyborców jak dzieci. Krytycznie odnoście się do słów, które przemawiają do emocji. Pamiętajcie, że starannie i rozsądnie wydajemy tylko własne pieniądze. Trafnie wybierzcie swój zawód i partnera życiowego. Humaniści – nie bójcie się matematyki, bo ona jest wam potrzebna, chociaż podstawy. Jednak, jeśli nie musicie, nie bądźcie humanistami, albowiem jest to zajęcie wysokiego ryzyka  ekonomicznego. Zawczasu zadbajcie o własną emeryturę i najlepiej liczcie tylko na siebie. Strzeżcie się demagogów i ich demagogicznych wywodów.

Dziękujemy Panu Profesorowi za twardą lekcję pragmatycznego myślenia, a parlamentowi szkolnemu za zorganizowanie spotkania, które jest kolejnym dowodem, że jego aktywiści nie rzucali słów na wiatr i faktycznie działają efektywnie i aktywnie.

link do artykułu

Michał Ołowski