23.09.12 piątek | Topolówka

23.09.12 piątek

Autor: Dyrekcja, 22. Wrzesień 2011

Zastępstwa na 23.09.11 – piątek
Sala nr 28 jest wyłączona z użytku po 2 lekcji.

Za p. M. Jakimowicza
1. I C zwolniona
2. I A całość j. hisz. p. K. Chylińska- Rogala I grupa za 8 lekcję
3. II IB}
4. II IB} zajęcia w czytelni
5. III IB}
6. III IB} zajęcia w czytelni
7. III A zwolniona
Za p. B. Kardasińską
1. II IB}
2. II IB} zwolniona
5. III H zajęcia w czytelni  
6. III A zwolniona
Za p. J. Sokolińskiego
2. I C grupa II zwolniona
3. II C całość j. franc. p. K. Tryba
4. II C całość j. franc. p. K. Tryba
Za p.M. Grudkę
3. III D}
4. III D} w-f całość p. A. Lazarowicz
5. I D}
6. I D} grupa chłopców zwolniona
Za p. M. Malinowską
3. III iB}
4. III iB} zajęcia w czytelni
5. II iB}
6. II iB} zajęcia w czytelni
Za p. A. Orłowską
3. III iB}
4. III iB } zajęcia w czytelni
5. I pre iB chemia p. A. Kwiatek za 8 lekcję
6. I pre iB zajęcia w czytelni
7. III D grupa II zwolniona
Za p. R. Majewską
3. III iB}
4. III iB} zajęcia w czytelni
Za p. M. Boduch ( nb po 2 lekcji)
3. III A całość geografia p. M. Molisz
4. III A całość geografia p. M. Molisz
5. I pre iB chemia p. A. Kwiatek za 8 lekcję w sali 12
6. I pre iB zajęcia z p. J. Hlebowiczem
7. III iB}
8. III iB} zajęcia w czytelni
Za p. M. Walczyka
2. III D j. polski p. B. Garus za 1 lekcję
4. I C całość j. ang. p. R. Gałecki I grupa za 2 lekcję
5. III B j. polski p. A. Nowakowska za 8 lekcję
6. III B zajęcia w czytelni
7. III C zwolniona
8. III A zwolniona