26.09.12 poniedziałek | Topolówka

26.09.12 poniedziałek

Autor: Dyrekcja, 23. Wrzesień 2011

Zastępstwa na 26.09.11 – poniedziałek
Za p. M. Walczyka
5. III B  całość biologia p. K. Radzikowska II grupa za 7 lekcję
6. I B zajęcia w czytelni
7. Pre iB zajęcia w czytelni
Za p. M. Malinowską
5. III iB}
6. III iB} zajęcia w czytelni
7. II iB}
8. II iB} zajęcia w czytelni
N-le nieobecni po 4 lekcji
Za p. A. Gołkę
5. II B}
6. II B} zwolniona
8. III B zwolniona
Za p. A. Kawulę
5. I A I grupa zwolniona/ II grupa zajęcia w czytelni
6. I A I grupa zwolniona/ II grupa zajęcia w czytelni
7. II C I grupa zwolniona/ II grupa zajęcia w czytelni
8. III A grupa II zwolniona
Za p. I. König
5. I D tech. inf. zastępstwo p. T. Bartkowska
Za p. A. Małecką
7. II B}
8. II B}
9. II B}zwolniona
Za p. M. Gutierrez
5. 0 H całość j. hisz. p. A. Mejia
6. I H całość j. ang. P. A. Kossakowska
Za p. J. Sokolińskiego
5. I pre iB całość przeds. P. M. Narożna
6. I pre iB całość przeds. P. M. Narożna
7. I A zwolniona
Za p. H. Szarafińską
5. II B}
6. II B}
7. II B}
8. II B} zwolniona
Za p. C. Tulina
6. II D  j. polski p. J. Sojka (za lekcję piątkową)
7. III A grupa II zwolniona
8. II H zwolniona