27.09. 11 wtorek | Topolówka

27.09. 11 wtorek

Autor: Dyrekcja, 26. Wrzesień 2011

Zastępstwa na 27.09.11 – wtorek
Za p. R. Majewską
3. II iB}
4. II iB}
5. II iB} zajęcia w czytelni
8. III iB}
9. III iB} zajęcia w czytelni
Za p. M. Malinowską
 8. III iB}
9. III iB} zajęcia w czytelni
Za p. M. Walczyka
1. III H}
2. III H} zwolniona
5. III D}
6. III D}zwolniona
7. III A zwolniona
8. I D zwolniona
Za p. D. Jamroż- Janowicz
1. III iB zajęcia z p. T. Szpakowskim
2. I C}
3. I C} grupa zwolniona
4. I B w-f  całość p. M. Grudka  
5. I B w-f  całość p. M. Grudka  
7. II A zajęcia w czytelni
Za p. M. Grudkę (nb. tylko na 7 lekcji)
7. II A zajęcia w czytelni/ II H w-f całość p. E. Ptaszyńska