28.09.11 środa | Topolówka

28.09.11 środa

Autor: Dyrekcja, 27. Wrzesień 2011

Zastępstwa na 28.09.11 – środa
Na 5 i 6 lekcji wszystkie klasy pierwsze (0 H, I A, I B, I C, I D i I pre iB) biorą udział w wewnątrzszkolnym sprawdzianie z matematyki. Nauczyciele dozorują zgodnie z planem zajęć. N-le, którzy rozpoczynają sprawdzian, proszeni są na przerwie przed 5. lekcją na zebranie do Sali 35 A po instrukcje od p. prof. Iwony König. 
Obecność uczniów na sprawdzianie jest absolutnie obowiązkowa.
 
Klasy piszą w następujących salach:
I A – 19
I B – 32
I C – 43
I D – 35
I pre iB – 16
Sala 12- zastępcza za 16 na 6 lekcji.
Za p. M. Malinowską
5. II iB}
6. II iB} zajęcia w czytelni
Za p. R. Majewską
3. I B j. ang. całość p. A. Małecka
4. I B j. ang. całość p. A. Małecka
7. II iB}
8. II iB} zajęcia w czytelni
za p. A Kawulę (nb. tylko na 8 lekcji)
8. I A zwolniona