29.09.11 czwartek | Topolówka

29.09.11 czwartek

Autor: Dyrekcja, 28. Wrzesień 2011

  Zastępstwa na 29.09.11 – czwartek
Za p. R. Majewską
1. II iB}
2. II iB} zwolniona
3. I B biologia całość p. A. Osieczko
4. I B grupa I chemia p. A. Kwiatek za 7 lekcję
Za p. W. Gronberską
1. II D zwolniona
2. I C zajęcia w czytelni
3. III H zajęcia w czytelni
4. II D zastępstwo biologia p. H. Szarafińska
6. I B zwolniona I grupa/ zajęcia w czytelni II grupa
za p. P. Lehmana (nb. tylko na 8 lekcji)
8. I C zwolniona
Za p. I. Kutt (nb po 5 lekcji)
6. 0 H całość  tech. inf. p. J. Sokoliński I grupa za 1 lekcję