30.09.11 piątek | Topolówka

30.09.11 piątek

Autor: Dyrekcja, 29. Wrzesień 2011

Zastępstwa na 30.09.11 – piątek
Za p. M. Malinowską
3. III iB}
4. III iB} zajęcia w czytelni
5. II iB}
6. II iB} zajęcia w czytelni
Za p. I. Kutt
1. III B}
2. III B} zwolniona
5. 0 H zastępstwo geografia p. A. Kawula  
6. 0 H całość j. hisz. p. A. Mejia I grupa za 7 lekcję   
Za p. W. Gronberską
2. III C zwolniona
4. III H zajęcia w czytelni
5. II D}
6. II D} zwolniona
Za p. R. Majewską
3. III iB}
4. III iB} zajęcia w czytelni
Za p. K. Radzikowską
3. I A całość j. ang. p. A. Kossakowska II grupa za 8 lekcję
4. I A całość j. hisz. p. K. Chylińska- Rogala I grupa za 8 lekcję
5. III A zajęcia w czytelni
Za p. A. Pomarańską
1. II A}
2. II A}
3. II A} zwolniona
6. III D całość fizyka p. E. Wielińska