07.10.11 piątek | Topolówka

07.10.11 piątek

Autor: Dyrekcja, 6. Październik 2011

Zastępstwa na 07.10.11 – piątek
Dr Jarosław Och wygłosi wykład Nowoczesny system wyborczy – wyzwanie czy konieczność dla klas: II C, III B, III D oraz KMP w klubie na 2. lekcji.
Klasa III H po 2. lekcji wychodzi  na grę edukacyjną Śladami Dickmana. Opieka: p. B. Kardasińska i p. J. Milewska.
Otrzęsiny dla klas pierwszych rozpoczynają się o godz. 16.00. Klasy I A, B, D- w sali gimnastycznej, pre iB, 0H i I C – w auli. Klasy przychodzą wcześniej.   
Klasa II iB na wyjeździe integracyjnym w Przwidzu. Opieka: p. A. Orłowska, p. A. Gołka, p. K. Radzikowska
Od 1 do 6 lekcji włącznie, w Sali nr 5, klasa 0 H uczestniczy w warsztatach profilaktycznych Zagrożenia, skutki zdrowotne oraz prawne wynikające z posiadania i rozpowszechniania środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy. Obecność uczniów obowiązkowa. Po warsztatach klasa ma zajęcia zgodnie z planem.

Za p. B. Kardasińską
4. II A zajęcia z ks. R. Mogiełką za 6 lekcję
6. III A całość geografia p. A. Kawula
Za p. J. Milewską
3. II D całość fizyka p. E. Wielińska
4. II D całość fizyka p. E. Wielińska
5. II B całość biologia p. H. Szarafińska
6. II B całość biologia p. H. Szarafińska
Za p. A. Orłowską
3. III iB}
4. III iB } zajęcia w czytelni
5. I pre iB całość j. ang. p. M. Boduch
6. I pre iB całość j. ang. p. M. Boduch
7. III D grupa II zwolniona
Za p. K. Radzikowską
3. I A całość j. ang. p. A. Kossakowska II grupa za 8 lekcję
4. I A całość j. hisz. p. K. Chylińska- Rogala I grupa za 8 lekcję
5. III A geografia p. E. Jaworska za II iB
Za p.M. Grudkę
3. III D}
4. III D} w-f całość p. A. Lazarowicz
5. I D}
6. I D} grupa chłopców zwolniona
Za p. R. Kudan
1. III iB}
2. III iB} zwolniona
3. I B całość biologia p. A. Osieczko
5. I B całość fizyka p. R. Kolecka
6. I B całość tech. inf. p. T. Bartkowska
Za p. W. Gronberską
2. III C zwolniona
4. III H j. polski p. B. Garus za II iB
5. II D geografia p. M. Malinowska za II iB  
6. II D geografia p. M. Malinowska za II iB
Za p. M. Molisz
3. III A całość j. ang. p. M. Boduch  
4. III A całość j. ang. p. M. Boduch  
5. II A zwolniona