11.10.11 wtorek | Topolówka

11.10.11 wtorek

Autor: Dyrekcja, 10. Październik 2011

Zastępstwa na 11.10.11 – wtorek
Za p. W. Gronberską
3. III C matematyka zastępstwo p. M. Mroczkowska
4. I C zastępstwo WOS p. M. Walczyk
5. I C zastępstwo j. polski p. J. Sojka
6. I B zastępstwo fizyka p. R. Kolecka
7. I B zastępstwo fizyka p. R. Kolecka
Za p. dyr B. Ordak
6. III iB}
7. III i B} zajęcia w czytelni
Za p. J. Milewską
1. III B zwolniona
2. III B}
3. III B} grupa II zwolniona
4. II B całość biologia p. H. Szarafińska
5. II B całość biologia p. H. Szarafińska
6. III iB}
7. III iB} zajęcia w czytelni