11- 23.09 יד ושם Yad Vashem, Jerusalem | Topolówka

11- 23.09 יד ושם Yad Vashem, Jerusalem

Autor: Redakcja, 7. Październik 2011

Holocaust wczoraj i dziś

W dniach 11.09 -23.09 nauczyciele III LO, Beata Kardasińska (nauczyciel historii i języka angielskiego) oraz Mariusz Jakimowicz (nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze) realizujący od dwóch lat projekt ,,Zrozumieć Holokaust” uczestniczyli w zorganizowanym przez Międzynarodową Szkołę Nauczania o Holocauście przy Yad Vashem w Jerozolimie w Seminarium Nauczania o Holokauście dla edukatorów polskich.

Program zajęć – rozpisany na 120 godzin ciężkiej pracy – był niezwykle intensywny i bardzo zróżnicowany. Cały projekt podporządkowany był strukturalnej zasadzie nauczania o Holocauście obejmującej badanie jego genezy– tkwiącej w antysemickich aspektach kultury, istniejących od czasów najdawniejszych, po procesy nowoczesnego antysemityzmu początku XX wieku. Ważnym elementem była – oczywiście – geneza niemieckiego nazizmu – oraz przyczyny przekształcające plan w praktyczne działanie podczas II wojny światowej. Aspektem bardzo wnikliwie analizowanym była działalność obozów zagłady. Ale – co ważne – kurs nauczania o Holocauście równie bardzo mocno podkreślał wagę nauczania kwestii związanych z powrotem do życia po Holocauście.

Zajęcia charakteryzowały się bardzo bogatą różnorodnością pod względem swojej formy. Były więc wykłady o charakterze ściśle akademickim – między innymi wykłady doktora Simchy Epsteina z Uniwersytetu Hebrajskiego – dotyczące kwestii transformacji antysemityzmu w ideologię nazistowską. Ważnym elementem podczas zajęć była problematyka pedagogiczna – sposobu przygotowania zajęć o Holocauście – doboru materiału, dostosowaniu materiałów do grupy wiekowej. Tu szczególnie ważne okazały się warsztaty przygotowane przez Orit Margaliot – pracownika pedagogicznego Międzynarodowej Szkoły Nauczania o Holocauście przy Yad Vashem – która wraz z Alexem Dancygiem – historykiem, kibucnikiem, bohaterem jednego z rozdziałów książki reporterskiej Piotra Smoleńskiego – Izrael już nie pofrunie – była opiekunem polskiej grupy edukatorów. Przygotowanie pedagogiczne obejmowało prezentację różnorodnych form prowadzenia zajęć, wspólne opracowywanie projektów w grupach przez polskich edukatorów – oraz wspólne dyskusje.

Wymiana doświadczeń – zarówno pomiędzy edukatorami polskimi – jak i między edukatorami polskimi i izraelskim – również stanowiła jeden z najważniejszych elementów programu.

Elementem programu szkoleniowego było także zapoznanie się z całością filozofii nauczania o Holocauście proponowanej przez Yad Vashem. W ramach tych zajęć uczestnicy kursu zapoznali się filozofią edukacyjną Yad Vashem, sposobami upamiętniania ofiar i bohaterów, sposobami mówienia o Holocauście przez sztukę – czy też formami upamiętniania przez kreację obiektów muzealnych. Edukatorzy zapoznali się – i mieli możliwość przetestowania – ze zbiorami archiwum, ze zbiorami (niezwykle bogatymi) centrum multimedialnego – czy też z projektami i sposobami działania centrum pedagogicznego.

Warto także podkreślić, że istotną część stanowiły zajęcia dotyczące kultury Izraela – od wycieczki po miejscach historyczne – takie jak Stare Miasto w Jerozolimie (tam m.in. Ściana Płaczu), dzielnicę ultraortodoksyjnych Żydów Mea Shearim – której mieszkańcy żyją dokładnie tak jak w XIX-wiecznych miasteczkach polskich, czy Masadę – po udział obrzędach w szabatowych w synagodze aszkenazyjskiej oraz w obrzędach slichot w synagodze sefardyjskiej.

Obok kwestii związanych z historią, ważnym elementem kursu było spotkanie z współczesną kulturą Izraela – zarówno wykład Alexa Dancyga, jak i spotkanie ze współczesnym poetą czy też pisarką Aloną Frankel (autorka wydanej także w Polsce powieści Dziewczynka) pozwoliły zapoznać się ze współczesnym patrzeniem na Holocaust w sztuce.

Intensywne szkolenie, wymiana myśli, dyskusje, praca w grupach oraz bardzo różnorodne materiały pedagogiczne pozwolą na realizację prowadzonego w III LO projektu zrozumieć Holocaust w sposób jeszcze bardziej zróżnicowany – przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na całą złożoność tej trudnej problematyki.

Mariusz Jakimowicz