13.10.11 czwartek | Topolówka

13.10.11 czwartek

Autor: Dyrekcja, 12. Październik 2011

Zastępstwa na 13.10.11 – czwartek
Za p. W. Gronberską
1. II D zwolniona
2. I C zastępstwo matematyka p. M. Klimek
3. III H zastępstwo matematyka p. B. Poulakowska
4. II D zastępstwo matematyka p. B. Poulakowska
6. I B zastępstwo historia p. dr Ł. Skupny 
Za p. K. Radzikowską
1. II iB}
2 II iB} zwolniona
3. III iB}
4. III iB} zajęcia w czytelni
5. III B całość biologia p. A. Osieczko
7. II iB zajęcia z p. A. Gołką i M. Warot
Za p. J. Milewską
3. II D j.ang. całość p. A. Kossakowska
4. I D całość j. hisz. p. F. Bernal
5. I D całość j. hisz. p. F. Bernal
6. III B całość j. ang. p. A. Gołka
Za p. B. Kardasińską
4. III A całość historia p. C. Tulin
5. III A całość historia p. C. Tulin
6. III H zajęcia w czytelni
7. II A}
8. II A} zwolniona
Za p. A. Małecką
7. II B całość tech. inf. p. J. Sokoliński
Za p. A. Spychałę
3. III iB}
4. III iB}
5. III iB}
6. III iB} zajęcia w czytelni
Za p. I. König
1. III A całość matem. p. I. Kutt
2. III A całość matem. p. I. Kutt
3. II iB}
4. II iB} zajęcia w czytelni
Za ks. A. Milewskiego
2. III H zajęcia w czytelni
3. I D zajęcia w czytelni
4. III C zajęcia w czytelni
5. 0 H zajęcia w czytelni