19.10. środa | Topolówka

19.10. środa

Autor: Dyrekcja, 18. Październik 2011

Zastępstwa na 19.10.11 – środa
Klasa III D na wycieczce do Warszawy. Opieka: p. E. Wielińska, p. C. Tulin.
Za p. C. Tulina
6. III H zajęcia w czytelni
7. I C zwolniona
8. I H zwolniona
Za ks. R. Mogiełkę
2. II C matem. p. B. Poulakowska za III D   
3. III A j. polski p. M. Jakimowicz za 1 lekcję
4. III A w- f całość p. E. Ptaszyńska grupa dziewcząt za 8 lekcję
7. II B zwolniona
8. II A zwolniona
Za p. E. Wielińską
2. II D całość tech. inf. p. T. Bartkowska
3. II D całość tech. inf. p. T. Bartkowska
5. II D grupa II zwolniona
6. II D grupa II zwolniona
Za p. W. Gronberską
2. III C zastępstwo matem. p. I. Kutt
3. III C  mat. p. B. Poulakowska za III D
4. III H j. polski p. B. Garus za III D
5. III H zastępstwo matem. p. B. Poulakowska
7. II D}
8. II D} zwolniona
Za p. A. Małecką
3. I B całość j. ang. p. R. Majewska
4. I B całość j. ang. p. R. Majewska
5. I B całość biologia p. A. Osieczko
Za p. A. Spychałę
1. Pre iB}
2. II iB} zwolniona
3. II iB }
4. III iB }zajęcia w czytelni
5. III iB zajęcia w czytelni
Za p. dyr B. Ordak
2. II iB}
3. II iB} zajęcia w czytelni
Za p. K. Radzikowką
4. III iB}
5. III iB} zajęcia w czytelni
6. III B całość biologia p. A. Osieczko 
7. II iB}
8. II iB} zajęcia w czytelni
Za p. D. Jamroż- Janowicz
1. Pre iB}
2. Pre iB} zastępstwo p. A. Lazarowicz
3. II D zastępstwo p. A. Lazarowicz
4. II A zastępstwo p. A. Lazarowicz
5. II A zastępstwo p. A. Lazarowicz
6. III H}
7. III H} zastępstwo p. A. Lazarowicz