25.10.11 wtorek | Topolówka

25.10.11 wtorek

Autor: Dyrekcja, 24. Październik 2011

Zastępstwa na 25.10.11 – wtorek
Za p. A. Małecką
6. II B całość fizyka p. A. Kwela
7. II B całość fizyka p. A. Kwela
Za p. B. Kufel
3. II B całość tech. inf. p. J. Sokoliński
4. II A  zastępstwo geografia p. E. Jaworska
5. II A j. polski p. J. Sojka za 1 lekcję
8. II D zwolniona
Za p. M. Klimek
3. II A j. polski p. J. Sojka za 2 lekcję
4. III iB}
5. III IB} zajęcia w czytelni
6. II iB}
7. II iB} zajęcia w czytelni
Za p. R. Kolecką
1. Pre iB zwolniona
2. III iB}
3. III iB} zajęcia w czytelni
4. III B całość j. ang. p. A. Gołka grupa chłopców zwolniona
5. IIIB całość j. ang. p. A. Gołka grupa chłopców zwolniona
Za p. dyr. B. Ordak
6. III iB}
7. III iB} zajęcia w czytelni
Za p. M. Grudkę
4. I B, I H całość zajęcia z p. A. Lazarowicz
5. I B, I H całość zajęcia z p. A. Lazarowicz
6. III C, III B grupa chłopców zwolniona
7. II A całość p. A. Lazarowicz  II H w-f całość p. E. Ptaszyńska
Za p. D. Jamroż- Janowicz
1. III iB zajęcia z p. T. Szpakowskim
2. I C zastępstwo p. E. Ptaszyńska
3. I C zastępstwo p. E. Ptaszyńska
4. I B zastępstwo p. E. Ptaszyńska
5. I B zastępstwo p. E. Ptaszyńska
7. II A zastępstwo całość p. A. Lazarowicz
Za p. B. Garus
1. III D zwolniona
2. II C zwolniona I grupa j. ang. z 1 lekcji przeniesiony na 8 lekcję
3. II C zwolniona