26.10. środa | Topolówka

26.10. środa

Autor: Dyrekcja, 25. Październik 2011

Zastępstwa na 26.10.11 – środa
Za p. A. Spychałę
1. Pre iB zwolniona  
2. II iB}
3. II iB } zwolniona
4. III iB }
5. III iB} zajęcia w czytelni
Za p. dyr B. Ordak
2. II iB}
3. II iB} zajęcia w czytelni
Za p. D. Jamroż- Janowicz
2. Pre iB}
3. Pre iB} zastępstwo p. A. Lazarowicz
4. II D zastępstwo p. A. Lazarowicz
5. II A zastępstwo p. A. Lazarowicz
6. II A zastępstwo p. A. Lazarowicz.
7. III H zastępstwo p. A. Lazarowicz
8. III H zastępstwo p. A. Lazarowicz
Za p. M. Klimek
1. II A zwolniona
2. III iB}
3. III iB} zajęcia w czytelni
4. II iB zajęcia w czytelni
Za p. B. Garus
2. II iB}
3. II iB} zajęcia w czytelni
4. III D zajęcia w czytelni
5. III D religia ks. R. Mogiełka za 7 lekcję
6. II C zastępstwo fizyka p. P. Lehman
Za p. J. Świąder
2. I H zwolniona
3. I H zwolniona
4. II H całość j. hisz. p. M. Gutierrez
5. 0 H całość j. hisz. p. M. Gutierrez
6. 0 H całość j. hisz. p. M. Gutierrez
7. 0 H}
8. 0 H} zwolniona
Za p. B. Kufel
4. III B całość chemia p. K. Skrzeczkowska
5. III B całość chemia p. K. Skrzeczkowska
7. II H zwolniona
8. III iB}
9. III iB} zwolniona